Number of lots: ()


 • Lot 901: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 58x AH = 118x AD. "I...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: badrswi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:30:00

  Bid

 • Lot 902: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 573 AH = 1189 AD. "In the...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £280.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 8

  Ending: 29/07/2017 at 15:30:10

  Bid

 • Lot 903: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 582 AH = 1198 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:30:20

  Bid

 • Lot 904: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 588 AH = 1192 AD. "In the...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:30:30

  Bid

 • Lot 905: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 589 AH = 1193 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £140.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:30:40

  Bid

 • Lot 906: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 589 AH = 1193 AD. "In the...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £190.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:30:50

  Bid

 • Lot 907: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 580 AH = 1184 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:31:00

  Bid

 • Lot 908: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 581 AH = 1185 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £140.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:31:10

  Bid

 • Lot 909: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 584 AH = 1188 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £140.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:31:20

  Bid

 • Lot 910: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 587 AH = 1191 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 8

  Ending: 29/07/2017 at 15:31:30

  Bid

 • Lot 911: Ayyubids. Al-Nasir Yusuf I (Saladin), (564-589 AH/1169-1193 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 583 AH = 1187 AD. "In the...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 4

  Ending: 29/07/2017 at 15:31:40

  Bid

 • Lot 912: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 588 AH = 1192 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £190.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 4

  Ending: 29/07/2017 at 15:31:50

  Bid

 • Lot 913: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 589 AH = 1193 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £190.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 4

  Ending: 29/07/2017 at 15:32:00

  Bid

 • Lot 914: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 589 AH = 1193 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £130.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:32:10

  Bid

 • Lot 915: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 589 AH = 1193 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:32:20

  Bid

 • Lot 916: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 589 AH = 1193 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £130.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:32:30

  Bid

 • Lot 917: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 590 AH = 1194 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:32:40

  Bid

 • Lot 918: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 590 AH = 1194 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:32:50

  Bid

 • Lot 919: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 590 AH = 1194 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:33:00

  Bid

 • Lot 920: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 590 AH = 1194 AD. "In the na...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £190.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 4

  Ending: 29/07/2017 at 15:33:10

  Bid

 • Lot 921: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:33:20

  Bid

 • Lot 922: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £140.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:33:30

  Bid

 • Lot 923: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:33:40

  Bid

 • Lot 924: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:33:50

  Bid

 • Lot 925: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:34:00

  Bid

 • Lot 926: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £150.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:34:10

  Bid

 • Lot 927: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 589 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: badrswi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:34:20

  Bid

 • Lot 928: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 590 AH = 1193 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:34:30

  Bid

 • Lot 929: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 591 AH = 1194 AD. "In t...

  Estimate: £300.00

  Current Bid: £240.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:34:40

  Bid

 • Lot 930: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 592 AH = 1195 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:34:50

  Bid

 • Lot 931: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 592 AH = 1195 AD. "In t...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:35:00

  Bid

 • Lot 932: Ayyubids. Al-Aziz Uthman ibn Yusuf (589-595 AH/1193-1198 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 593 AH = 1196 AD. "In t...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:35:10

  Bid

 • Lot 933: Ayyubids. Al-Mansur Muhammad, (595-596 AH/1198-1199 AH) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 596 AH = 1199 AD. "In the na...

  Estimate: £300.00

  Current Bid: £280.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:35:20

  Bid

 • Lot 934: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 606 AH = 1209 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £220.00

  Current Bid: £176.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:35:30

  Bid

 • Lot 935: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 609 AH (?)= 1212 AD. "al-Imam Ahm...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: rashtrakut

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:35:40

  Bid

 • Lot 936: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 609 AH = 1212 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:35:50

  Bid

 • Lot 937: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 611 AH = 1214 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:36:00

  Bid

 • Lot 938: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, (61)3 AH = 1216 AD . "In the name...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:36:10

  Bid

 • Lot 939: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, (61)3 AH = 1216 AD . "In the name...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:36:20

  Bid

 • Lot 940: Ayyubids. Abu Bakr I (596 - 615 AH/1199 - 1218 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 597 AH = 1200 AD. "al-Imam Ahmad abu'l...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £140.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:36:30

  Bid

 • Lot 941: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 62x AH = 123x AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:36:40

  Bid

 • Lot 942: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 620 AH = 1223 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:36:50

  Bid

 • Lot 943: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 620 AH = 1223 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: badrswi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:37:00

  Bid

 • Lot 944: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 624 AH = 1227 AD. "Abu al-Mulk al...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:37:10

  Bid

 • Lot 945: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 626 AH = 1225 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:37:20

  Bid

 • Lot 946: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 626 AH = 1225 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:37:30

  Bid

 • Lot 947: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 626 AH = 1225 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £130.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:37:40

  Bid

 • Lot 948: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 626 AH = 1225 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:37:50

  Bid

 • Lot 949: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 626 AH = 1225 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:38:00

  Bid

 • Lot 950: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 627 AH = 1230 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:38:10

  Bid

 • Lot 951: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 627 AH = 1230 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £180.00

  High Bidder: rashtrakut

  Bids: 3

  Ending: 29/07/2017 at 15:38:20

  Bid

 • Lot 952: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 627 AH = 1226 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:38:30

  Bid

 • Lot 953: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 627 AH = 1226 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:38:40

  Bid

 • Lot 954: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 629 AH = 1232 AD. "Abu al-Mulk al...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £130.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:38:50

  Bid

 • Lot 955: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 629 AH = 1232 AD. "Abu al-Mulk al...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:39:00

  Bid

 • Lot 956: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 630 AH = 1229 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:39:10

  Bid

 • Lot 957: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 631 AH = 1234 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:39:20

  Bid

 • Lot 958: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 631 AH = 1234 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:39:30

  Bid

 • Lot 959: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 632 AH = 1235 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:39:40

  Bid

 • Lot 960: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 632 AH = 1235 AD. "al-Imam Ahmad ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:39:50

  Bid

 • Lot 961: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, (6)34 AH = 1237 AD. "al-Imam Ahma...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:40:00

  Bid

 • Lot 962: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 625 AH = 1228 AD. "Abu al-M...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:40:10

  Bid

 • Lot 963: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 626 AH = 1225 AD. "al-Imam ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:40:20

  Bid

 • Lot 964: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 627 AH = 1230 AD. "al-Imam ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:40:30

  Bid

 • Lot 965: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 627 AH = 1230 AD. "Abu al-...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder: safadi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:40:40

  Bid

 • Lot 966: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 629 AH = 1232 AD. "Abu al-...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:40:50

  Bid

 • Lot 967: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 629 AH = 1226 AD. "al-Imam ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: badrswi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:41:00

  Bid

 • Lot 968: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 629 AH = 1232 AD. "Abu al-...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:41:10

  Bid

 • Lot 969: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 630 AH = 1234 AD. "al-Imam ...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:41:20

  Bid

 • Lot 970: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 631 AH = 1234 AD. "al-Imam...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: badrswi

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:41:30

  Bid

 • Lot 971: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Qahira mint, 634 AH = 1234 AD. "al-Imam ...

  Estimate: £300.00

  Current Bid: £240.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:41:40

  Bid

 • Lot 972: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint, 627 AH = 1230 AD. "al-Imam A...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:41:50

  Bid

 • Lot 973: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Iskandariya mint, (date unclear)."Abu al...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:42:00

  Bid

 • Lot 974: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Iskandariya mint, 627 AH = 1230 AD. "Ab...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:42:10

  Bid

 • Lot 975: Ayyubids. Al-Kamil Muhammad I (616-635 AH/1219-1238 AD) AV Heavy Dinar. Al-Iskandariya mint, 634 AH = 1237 AD. "al-...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £170.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 5

  Ending: 29/07/2017 at 15:42:20

  Bid

 • Lot 976: Ayyubids. Al-Adil Abu Bakr II (635-637 AH / 1238-1240 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 635 AH = 1238 AD. " Muhammad, a...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:42:30

  Bid

 • Lot 977: Ayyubids. Al-Salih Ayyub, (636-647 AH / 1238-1249 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 645 AH = 1247 AD. "Muhammad Al-Sali...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:42:40

  Bid

 • Lot 978: Ayyubids. Al-Salih Ayyub, (636-647 AH / 1238-1249 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint, 647 AH = 1249 AD. "Muhammad Al-Sali...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £240.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 4

  Ending: 29/07/2017 at 15:42:50

  Bid

 • Lot 980: Seljuks of Rum AV Dinar. Kay Ka'us II Qilich Arslan IV, & Kay Qubadh II. Joint rule. Dar al-Malik Qunya mint. Dated...

  Estimate: £1,000.00

  Current Bid: £850.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:43:10

  Bid

 • Lot 981: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder: rashtrakut

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:43:20

  Bid

 • Lot 982: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder: 8ERGmann

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:43:30

  Bid

 • Lot 983: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:43:40

  Bid

 • Lot 984: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:43:50

  Bid

 • Lot 985: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:44:00

  Bid

 • Lot 986: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder: anatolia

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:44:10

  Bid

 • Lot 987: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:44:20

  Bid

 • Lot 988: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £160.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:44:30

  Bid

 • Lot 989: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and ...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:44:40

  Bid

 • Lot 990: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and ...

  Estimate: £150.00

  Current Bid: £120.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:44:50

  Bid

 • Lot 991: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Heavy Dinar. Al-Iskandariya mint. 66(...

  Estimate: £400.00

  Current Bid: £320.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:45:00

  Bid

 • Lot 992: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Heavy Dinar. Al-Iskandariya mint. Nam...

  Estimate: £350.00

  Current Bid: £280.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:45:10

  Bid

 • Lot 993: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and ...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder: Yura

  Bids: 1

  Ending: 29/07/2017 at 15:45:20

  Bid

 • Lot 994: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and ...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:45:30

  Bid

 • Lot 995: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Qahira mint. Name and title...

  Estimate: £250.00

  Current Bid: £200.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:45:40

  Bid

 • Lot 996: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mint. Name and ...

  Estimate: £200.00

  Current Bid: £300.00

  High Bidder: scv789

  Bids: 2

  Ending: 29/07/2017 at 15:45:50

  Bid

 • Lot 997: Bahri Mamluks.s. Al-Zahir Rukn al-Din Baybars I (658-676 AH /1260-1277 AD) AV Dinar. Al-Iskandariya mintName and ti...

  Estimate: £300.00

  Current Bid: £240.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:46:00

  Bid

 • Lot 998: Armenia, Cilician Armenia, Levon I or Levon II Æ Tank. AD 1198-1219. Armenian legend around bearded leonine head o...

  Estimate: £40.00

  Current Bid: £32.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:46:10

  Bid

 • Lot 1000: Belgium, Leopold II (1865-1909) AR 5 Francs. 1867. LEOPOLD II ROI DES BELGES, bare head left, wearing beard; LEOP W...

  Estimate: £60.00

  Current Bid: £48.00

  High Bidder:

  Bids: 0

  Ending: 29/07/2017 at 15:46:30

  Bid